Crowd based investments – A cooperation between Tipranks and Nasdaq.

475110951
נבאום (מימין) וגלעד גת (משמאל), לצד עובדי החברה ב–2013

שיתוף פעולה חדש בין בורסת נאסד”ק לחברת TipRanks – שפיתחה מערכת מעקב לניתוח של השקעות בשוק האמריקאי, המבוססת על חוכמת המונים. החל מהשבוע, נאסד”ק תטמיע באתר האינטרנט שלה קישור למערכת TipRanks.

המערכת מאפשרת למשתמש, בין היתר, לקבל ניתוח של תיק ההשקעות שלו, להבין כיצד הוא מפוזר, מה הסיכון בתיק, כמה השקעה מסוימת מוסיפה לסיכון, לקבל את חוות דעתם של האנליסטים לגבי המניות ולהשוות את תשואות התיק שלו לתיקים אחרים בשוק. לדברי המייסד והמנכ”ל, אורי גרינבאום, “מדובר בשיתוף פעולה חשוב, שיחשוף אותנו בפני מיליוני משתמשים חדשים, ויאפשר לנאסד”ק לבצע מוניטיזציה מהגולשים”. בין בעלי המניות של החברה נמנה מושל ניו יורק לשעבר, אליוט ספיצר.

גרינבאום סירב לחשוף את פרטי ההסכם של חלוקת ההכנסות בין הצדדים ממשתמשי הפרימיום שישלמו עבור המערכת.

לדברי גרינבאום, כיום כבר משתמשים במערכת 100 אלף משקיעים פרטיים, והחברה נהנית כבר עתה מתשלום שוטף שנתי מ-4,000 משתמשי הפרימיום של המערכת – שבפניהם נחשף מידע ניתוחי מעמיק יותר, המאפשר להם, באמצעות פילטרים שונים, לנתח את ההמלצות האחרונות של האנליסטים וכן את המידע הקיים בשוק.